Retourneren

RETOURNEREN

Procedure herroepingsrecht

Je hebt wettelijk het recht om binnen een termijn van 14 dagen de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product in bezit krijgt. Bij een levering van een order die uit meerdere artikelen bestaat, gaat deze termijn in na ontvangst van het laatste artikel.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons per e-mail op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Voor herroeping vul duidelijk een geformuleerde verklaring elektronisch in en verstuur het via onze mail info@mooisa.com

Voor u een zending retour stuurt dient dit altijd eerst gemeld te worden alvorens u tot retourneren overgaat. Meldt dit via email en wacht alstublieft op een bevestiging.

Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen we je een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Na het verstrijken van de wettelijke herroepingstermijn/bedenktijd kunnen wij je herroeping helaas niet meer in behandeling nemen.

 

U dient altijd aan de buitenzijde van het pakket uw ordernummer te vermelden. Dit nummer vindt u op uw pakbon. Zonder dit nummer kan uw retour niet verwerkt worden, dientengevolge kan uw retourbetaling ook niet gedaan worden!

 

 

Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je de betaling die je tot dat moment hebt gedaan voor de producten retour. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, zodat we kunnen beoordelen of het product in goede staat is ontvangen door ons.

Je dient de goederen binnen 14 dagen na de dag waarop jij besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Belangrijk is dat wij het product in goede staat van je terugkrijgen (zie verderop hoe retour te sturen).

In het geval van een defect of beschadigd artikel ontvangen we graag eerst één of meerdere foto’s per mail waarop we dit kunnen beoordelen. Neem in dat geval altijd eerst contact op met onze klantenservice.

 


Informatie over het retourzenden

Bij het herroepen van de koopovereenkomst komen de kosten van retourzenden voor rekening van de klant. Je dient op de volgende wijze je product retour te sturen:

-Het product dient deugdelijk verpakt te worden in de originele verpakking. Je dient het product weer in te pakken zoals je het ontvangen hebt. Alleen op deze wijze kunnen de producten deugdelijk verstuurd worden.

Het product dient uiteraard onbeschadigd en ongebruikt te zijn. Als wij constateren dat een product beschadigd of gebruikt is, kunnen wij de retour/herroeping niet in behandeling nemen.

-Voor het retourneren betaal je zelf de retourkosten. Van ons ontvang je nadat je de herroeping hebt gemeld het adres waar de retourzending naartoe gestuurd kan worden.

-Zorg zelf voor een bewijs van retourzenden.

-U dient altijd aan de buitenzijde van het pakket uw ordernummer te vermelden. Dit nummer vindt u op uw pakbon. Zonder dit nummer kan uw retour niet verwerkt worden, dientengevolge kan uw retourbetaling ook niet gedaan worden!

Het niet naleven van deze instructie kan tot gevolgen hebben dat het product beschadigd bij ons aankomt, in dat geval kunnen wij de retour niet in behandeling nemen en je niet terugbetalen. Bij het retourneren ben je zelf verantwoordelijk voor een bewijs van retourzending. Bij een retourzending die kwijtgeraakt is, zullen wij altijd vragen naar het verzendbewijs van de retourzending. Dit hebben wij wettelijk nodig om de retour/herroeping te kunnen behandelen.

 

 

!! Let op !!

U dient altijd aan de buitenzijde van het pakket uw ordernummer te vermelden. Dit nummer vindt u op uw pakbon. Zonder dit nummer kan uw retour niet verwerkt worden, dientengevolge kan uw retourbetaling ook niet gedaan worden!